מדיניות פרטיות

חברת ת.ל. אינטראקטיבי בע"מ (להלן: "החברה") רואה חשיבות רבה להקפדה על שמירת הפרטיות של לקוחותיה ומשתמשי המערכת של החברה, החברה וצדי ג'. לפיכך, אתה מתבקש לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו לפני שתבחר לעשות שימוש בשירותי המערכת. מדיניות פרטיות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש במערכת ו/או באתר אשר זמינים בכתובת myconfetti.co.il/tos.html (להלן: "תנאי השימוש"). מובהר, כי ההגדרות החלות בתנאי השימוש חלות גם על מדיניות פרטיות זו. מדיניות פרטיות זו מפרטת את הנהלים והאופן בו תעשה החברה שימוש עם המידע והפרטים שיסופקו על ידך ו/או שיגיעו לידי החברה במהלך השימוש שלך במערכת. מובהר כי אינך חייב לעשות שימוש במערכת ו/או לספק מידע אודותיך, אלא שאם תבחר לעשות שימוש במערכת הרי שאתה מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בחיפה, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר יחיד אך פונה לגברים ונשים כאחד. בכל מקרה בו נכתב הדבר בלשון רבים או יחיד יש לראות בכך כפנייה גם ליחיד או לרבים בהתאמה.

 1. הסכמה
  1. השירותים שניתנים באמצעות המערכת מיועדים למתן המלצה בקשר עם ארגון ושליטה נוחים של מארגן אירוע בתהליך הארגון וההפקה של אירועים. להלן יפורטו דוגמאות למידע שעשוי להיאסף ולדרכי השימוש בו. אתה נותן בזאת את הסכמתך לחברה לאיסוף ושימוש במידע הפרטי שלך ושל אחרים שנתנו לך את הסכמתם לכך ואשר לוקחים חלק באירוע שלך הן כאורחים והן כספקים. בכל עת תהיה רשאי לבחור לחזור בך מהסכמה זו על-ידי הפסקת השימוש שלך במערכת ועדכון החברה בכתב על כך.
 2. איסוף מידע
  1. המידע שיימסר
    בעת ההרשמה למערכת והשימוש בה תתבקש לספק לנו פרטים שונים הנוגעים לך ולאלה שייקחו חלק באירוע שבניהולך. מובהר כי בעת שהנך מוסר את המידע והפרטים שתוארו לעיל הנך מאשר בזאת לחברה כי (1) קיבלת לכך את אישורם של כל צדי ג' שהנך מוסר את המידע לגביהם; (2) צד ג' זה נתן הסכמה מפורשת לחברה לאסוף, לעבד, להשתמש ולאחסן מידע כאמור במדיניות פרטיות זו וכן בכל הסכם שנכרת בינך ובין החברה. השימוש שתעשה החברה במידע שיימסר על ידך ייעשה כמפורט במסמך זה והחברה לא תמסור אותו, אלא בהתאם למפורט במסמך זה, אלא אם תידרש לכך על פי דין. דוגמה למידע שתתבקש למסור הנו:
   1. בעת ההרשמה שלך למערכת: שם מלא, דוא"ל, טלפון וכתובת וכל מידע אחר שתרצה למסור.
   2. בנוגע לאירוע שבכוונתך לערוך: שמות בעלי האירוע, תאריך, מיקום, שעת, שמות בני משפחה וכל מידע אחר שתרצה למסור.
   3. בנוגע לאורחים שייקחו חלק באירוע: שם מלא, מספרי הטלפון, וכל מידע אחר שתרצה למסור.
   4. בנוגע לנותני שירותים באירוע שלך: שם מלא, מספרי הטלפון, דוא"ל וכל מידע אחר שתרצה למסור.
   5. מידע נוסף כגון מיקום, גישה לספר טלפונים ועוד.
  2. מידע טכני ותעבורת תקשורת
   1. נוסף על המידע שיימסר על ידך, במהלך השימוש שלך במערכת ייאסף מידע נוסף אשר חלקו יזהה אותך באופן אישי וחלקו מהווה מידע סטטיסטי ומצטבר. החברה עושה שימוש בקבצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, מכשירים, קוקיס (cookies), ספקי שירות אינטרנט (ISP), דפוסי שימוש בשירות ומאפייניו השונים, מעקב וצילום תנועת משתמש באתר, דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה ומספר ומיקום בדף של לחיצות. אנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקבצי יומן רישום לשם הניתוח של תנועות משתמשים ולשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים.
  3. קוקיס (Cookies) ווב ביקונס (Web Beacons)
   1. קוקיס הינם שבבי מידע קטנות המאוחסנים באתרים ואפליקציות בהן אתה משתמש במערכת. הקוקיס ישמשו את החברה לשם תעבורת תקשורת אשר הפעלתם מסתיימת בסגירת הדפדפן, כמו גם בקוקיס קבועים שיישמרו אצלך דרך קבע, כל עוד לא יימחקו, וישמרו פרטים שנוגעים לתעבורת רשת ושימוש שתעשה במערכת. אנו נאפשר גם לצדי ג' להשתמש בקוקיס לשם ניתוח השימוש במערכת, איסוף מידע וקישור עם שירותים אחרים (למשל, פייסבוק). לרוב הדפדפן או המכשיר קולטים קוקיס באופן אוטומטי, אך תיתכן אפשרות לחסימת הקוקיס והנך רשאי לעשות זאת, אך במידה ותבחר לעשות כן, הגישה שלך לשירותים במערכת עשויה להיות מוגבלת.
   2. החברה עשויה להשתמש בשירות ובדוא"ל בווב ביקונס לשם איסוף מידע שמפורט במדיניות זו. ווב ביקונס או "gifs", הינן תמונות אלקטרוניות שמאפשרות שליחת קוקיס, ניטור שימוש במערכת או קבלת אינדיקציה שבוצעה פעולה בתכתובת דוא"ל ששלחנו.
 3. השימוש במידע
  1. מטרות השימוש במידע
   1. השימושים שהחברה עשויה לעשות במידע כולל בין השאר גם את המטרות הבאות: (1) זיהוי המשתמש לצורך התחברות ושימוש במערכת; (2) ייעוץ וסיוע בניהול האירוע באמצעות מגוון אפשרויות; (3) הכנת רשימות מוזמנים וביצוע דיוור של הודעות אליהם; (4) יצירת מסד נתונים של ספקים; (5) תפעול, תמיכה ושיפור שירות; (6) ניתוח נתונים וסטטיסטיקות; (7) התאמה אישית של תוכן השירות; (8) ציות לחוק, בירור תלונות, התדיינויות משפטיות, חשד להונאה ו/או להתנהגות בלתי הולמת.
  2. דיווח ורשימת תפוצה
   1. בהרשמתך למערכת אתה נותן את אישורך לכך שהחברה תיצור עמך קשר באמצעות משלוח הודעות ו/או מסרונים ו/או הודעות push בנוגע לשימוש שלך במערכת ו/או להעברת מידע ופרסומת בנוגע למבצעים, שירותים, מוצרים וידיעות אחרות שעשויות לעניין אותך, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש. החברה אף עשויה לשמור תכתובות ו/או שיחות שנערכו עמך. עם זאת, הנך רשאי להורות על עצירת הדיוור אליך על ידי משלוח דוא"ל לכתובת [[email protected]] או לאחר משלוח מסרון חוזר לחברה עם המילה "הסר".
 4. מאגר המידע
  1. הנתונים שמסרת ושנאספו על ידי החברה יישמרו במאגר המידע של החברה בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרטיות"). לשם ההגנה על המידע שנוגע אליך ושמצוי במאגר המידע, החברה מיישמת נוהלי אבטחת מידע מקובלים וסבירים. על מנת למנוע דליפת מידע הנך נדרש להימנע ממסירת כל מידע הנוגע לפרטי האימות והשימוש שלך עם המערכת. בכדי לוודא ולשמר את ההגנה על מאגר המידע, החברה עשויה לפנות אליך מעת לעת בבקשה להזדהות ולעדכון פרטי ההתקשרות עמך.
 5. שיתוף מידע
  1. שמירה על החוק והסדר הציבורי
   1. מובהר כי על אף שהחברה עושה מאמץ לשמור על פרטיותך, ייתכן והחברה תידרש על-פי חוק לחשוף מידע שנוגע אליך ושהגיע לידי החברה עקב השימוש שלך במערכת.
  2. קבלני משנה וספקי שירות
   1. החברה עשויה לשתף את המידע שנוגע אליך ושהגיע לידי החברה עקב השימוש שלך במערכת עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים ו/או מספקים שירותים לחברה (להלן: "ספקי החברה") , בארץ ו/או בחו"ל, וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות ותפעול השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. החברה עשויה לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים בישראל ו/או מחוץ לישראל. על ספקי החברה חל איסור לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שלך שהחברה מספקת שלא עבור החברה וצרכיה. לאחר השלמת ההתקשרות עם ספקי החברה הם נדרשים להשיב לידינו כל מידע רלוונטי. מובהר כי מעת לעת החברה משתפת מידע הנוגע לשימוש במערכת עם ספקי החברה לצורך ניתוח דפוסי שימוש וסטטיסטיקות. החברה מתחייבת שהתקשרותה עם ספקי החברה לגבי מידע פרטי שלך תהיה בהתאם לתנאי הפרטיות שבמדיניות זו וכי ספקי החברה יתחייבו לעמוד בהוראות כל דין רלבנטי לגבי מידע אישי, לרבות חוק הגנת הפרטיות.
  3. המחאת זכויות
   1. החברה תהיה רשאית להמחות ולהסב את זכויותיה והתחייבויותיה, לרבות במקרה של מכירה ו/או מיזוג בו מועברת השליטה בחברה ו/או עיקר נכסיה לצד שלישי כלשהו, ולרבות העברת המידע ללא הגבלה כלשהי לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלי החברה בכל הקשור בהוראות מדיניות זו.
 6. קבלת גישה למידע המאפשר זיהוי אישי
  1. בהתאם לחוק הפרטיות הנך רשאי לבקש את מחיקת ו/או תיקון המידע עליך מן המאגר. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח דואר אלקטרוני עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך לכתובת הבאה: [email protected]
 7. עדכון מדיניות הפרטיות
  1. החברה רשאית לעדכן את מדיניות הפרטיות בכל עת. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת במערכת ו/או באתר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרון ו/או בהודעת push. המשך השימוש במערכת ו/או באתר לאחר השינויים במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לנוסח המעודכן במדיניות הפרטיות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף במערכת ו/או באתר. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע שלך.